Zápis do MŠ Ločenice

Mateřská škola oznamuje, že zápis dětí, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025, se bude konat dne 7. 5. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin v MŠ Ločenice.

Děti budou přijímány podle následujících kritérií:

  • přednostně jsou přijímány děti do posledního ročníku před povinnou školní docházkou
  • děti s trvalým bydlištěm v Ločenicích nebo Nesměni

Informace v připojeném souboru