Školní stravování

Školní jídelna se řídí platnými směrnicemi pro školní stravování a vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění. Na základě jmenované vyhlášky je dítě zařazeno do příslušné věkové kategorie.

Cena stravy

Věková hraniceDopolední svačinaObědOdpolední svačinaCelkem
do 6 let9,- Kč21,- Kč9,- Kč39,- Kč
6 – 8 let10,- Kč22,- Kč10,- Kč42,- Kč

Odhlašování dítěte ze školního stravování

  • provádí se nejpozději v daný den do 8:00 hodin osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 720 978 464
  • při náhlém onemocnění dítěte a pokud rodiče nepodají zprávu nejpozději do 8:00 hodin, bude započítána dopolední svačina a oběd první den nemoci v plné výši
  • pokud zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte v mateřské škole, je povinen uhradit stravné i za tyto dny, kdy bude dítě nepřítomno

Úhrada za školní stravování se provádí

Platbou inkasem za minulý měsíc nejpozději do 15.dne následujícího měsíce, ve výjimečných případech v hotovosti vedoucí školní jídelny nebo pedagogům.