Školní stravování

Školní jídelna se řídí platnými směrnicemi pro školní stravování a vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění. Na základě jmenované vyhlášky je dítě zařazeno do příslušné věkové kategorie.

Cena stravy

Věková hraniceDopolední svačinaObědOdpolední svačinaCelkem
do 6 let10,- Kč25,- Kč10,- Kč45,- Kč
6 – 8 let11,- Kč26,- Kč11,- Kč48,- Kč

Odhlašování dítěte ze školního stravování

  • provádí se nejpozději v daný den do 8:00 hodin osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 720 978 464
  • při náhlém onemocnění dítěte a pokud rodiče nepodají zprávu nejpozději do 8:00 hodin, bude započítána dopolední svačina a oběd první den nemoci v plné výši
  • je možné si první den nemoci pro oběd přijít a odnést ve vlastním jídlonosiči
  • pokud zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte v mateřské škole, je od druhého dne nepřítomnosti účtována plná hodnota celodenní stravy

Úhrada za školní stravování se provádí

Platbou inkasem za minulý měsíc nejpozději do 15.dne následujícího měsíce, ve výjimečných případech v hotovosti vedoucí školní jídelny nebo pedagogům.

Datum účinnosti od: 1.9.2023
Vedoucí školní jídelny – Hana Caplová, tel. 725949410
Ředitelka školy – Olga Becherová, tel. 720978464