Naše projekty

Les, život v lese a na polích

Děti se hravou formou seznámí s životem zvířat žijících v lese a na poli, každý měsíc podnikneme naučnou vycházku do přírody.

Projekt: Wattsenglish – seznámení s anglickým jazykem

Úvodní lekce

V úvodní lekci mají děti nabýt jistoty při činnostech a hrách spojených s výukou anglického jazyka. Seznamují se se základními pozdravy a čísly. Ahoj, na shledanou, jedna, dva tři. Stoupněte si. Sedněte si. Jděte. Zastavte. Otevřete. Zavřete. Jděte dopředu. Jděte dozadu. Písničky: The Hello Song (Uvítací písnička). The Goodbye Song (Písnička na rozloučenou).

1. lekce ahoj, začněme

2. Lekce barvy

V těchto lekcích se děti seznámí se Stevem a jeho kamarádkou strakou Maggie, základními pohybovými slovesy a barvami.

Jít. Skákat. Běhat. Červená. Zelená. Žlutá. Pojďme + sloveso. Jaká je to barva? To je (barva). Písničky: 1,2,3, Oh yeah! (1,2,3, ach jé!), Be Careful (Buď opatrný), Red, Green, Yellow (Červená, zelená, žlutá).

3. lekce zahrada

V této lekci se děti seznamují s věcmi v zahradě.

Dům. Dveře. Okno. Slunce. Květina. Strom. Co je to? Nevím. To je + podstatné jméno. Písnička: What is it? (Co to je?).

4. lekce hračky

V této lekci se děti seznamují s hračkami a dopravními prostředky.

Auto. Vlak. Kolo. Letadlo. Loď. Koloběžka. Co je to? To je + podstatné jméno. Písnička: Come on, Come on (Pojď, pojď).

5. lekce tělo

V této lekci se děti seznamují s názvy částí těla.

Obličej. Tělo. Nohy. Paže. Prsty na rukou. Prsty na nohou. Co je to? To je noha. Co to je? To jsou nohy. Písnička: Go to Bed (Jdi do postýlky).

6. lekce jídlo

V této lekci se děti seznamují se základním ovocem a sladkými dobrotami.

Jablko. Pomeranč. Banán. Dort (Koláč). Zmrzlina. Čokoláda. Tady to máš. / Prosím. Děkuju. Mňam. Písnička: Here you are! (Tady to je).

7. lekce drobná zvířátka v zahradě

V této lekci se děti seznamují s nejčastějšími drobnými živočihy, které mohou vidět na zahradě.

Včela. Šnek. Beruška. Motýl. Žížala. Žába. Kde je motýl? Co vidíte? Vidím berušku. Písnička: I see you! (Vidím tě).

8. lekce pocity

V této lekci se děti seznamují se základními pojmenováními pocitů.

OK (v pohodě). Veselý. Smutný. Horko. Chladno. Unavený (ospalý). Jsi ospalý? Ano / Ne. Jsem veselý/á. Písnička: Are you OK? (Jsi v pohodě?)

9. lekce oblečení

V této lekci se děti seznamují s oblečením pro teplé a studené počasí.

Tričko. Kraťasy. Sukně. Čepice. Kalhoty. Bunda. Co vidíte? Modré tričko. Zelené šortky. Písnička: Get Dressed (Oblékni se).

10. lekce opakování

V této lekci si děti zopakují učivo z celé knížky od 1. do 9. lekce.

Jak se vlastně děti učí cizímu jazyku?

Když děti vystavíte cizímu jazyku, osvojí si ho přirozeně, stejně jako se naučí jíst příborem, když právě nemají po ruce lžíci. Učí se druhému jazyku zároveň se svým mateřským jazykem a nijak to neřeší. Nevadí jim, že něčemu nerozumějí. Papouškují a napodobují to, co vidí a slyší, neomrzí je říkat jednu (pro nás dospělé nesmyslnou) říkanku pořád dokola, vystačí si s málem, ale to "málo" obvykle velmi kreativně využívají a rozvíjejí. A pořád dál nasávají další slova a výrazy - pokud jim k tomu dáte příležitost.

Fáze osvojování si angličtiny. Řada rodičů má představu, že když má dítě angličtinu ve školce nebo v první či třetí třídě, za rok bude hovořit v plynulých větách. Pokrok v "nasávání jazyka" je velmi individuální. Některé děti mají delší dobu tzv. tiché období (silent period), kdy rozumí, ale nic neprodukují. Vytvářejí si něco jako "zásobní sklad", který otevřou, až k tomu situace dozraje, až dostanou vhodný podnět. Dítě by nemělo být porovnáváno se starším sourozencem nebo dítětem od sousedů. Je dobré navozovat reálné situace, vytvářet situace pro použití anglických výrazů, které mají uloženy v paměti. Dítě potřebuje povzbuzení i ve chvíli, kdy se zdá, že mu to vůbec nejde. Vybudování dobrého vztahu k cizímu jazyku v rané fázi vývoje dětí je mnohem důležitější než počet slovíček, frází a básniček, které se dítě naučí a zapamatuje. Nejdůležitější je, aby se dítě nebálo jazyka a situací, v nichž nerozumí, a také aby se nebálo používat i primitivní jazykové prostředky ke komunikaci. Možnosti používání cizího jazyka ve školce a ve škole jsou časově omezené, rodiče tráví s dětmi mnohem více času než učitelé, a mají tedy na rozvoj jazykových dovedností malých dětí mnohonásobně silnější vliv než sebelepší učitelka. Neměli by ho promarnit a měli by s učitelkami a učiteli spolupracovat.

Jsou rodiče vhodní učitelé?

Ve většině případů ano, dítě dobře znají a už ho naučili jeden jazyk. Mohou doma postupně a nenásilně budovat prostředí, které se bude blížit bilingválnímu. Pro dítě to bude normální reálná situace, zvykne si.

Jaké chyby dělají rodiče a učitelé?

Nenuťte děti, aby na vás mluvily anglicky, ale vytvářejte přirozené situace, kdy můžete angličtinu použít. Můžu si například při přípravě snídaně mumlat nahlas pro sebe a přirozeně zapojit i dítě ("Milk? Hmm. Milk. Or cocoa? Yes, cocoa. I love cocoa... Cocoa for you, Jane?") Děti potřebují čas, aby přijaly, že s nimi někdo někdy mluví jiným jazykem.

Jaké jsou vhodné aktivity?

Písničky, říkanky, hry, příběhy.

Jak často je potřeba se angličtině s dětmi věnovat?

Nejlépe každý den alespoň chvilku. Je potřeba neustále používat to, co už dítě umí! Předstírejte, že nerozumíte, nechte si to vysvětlit, nechte se učit, přenechte dětem aktivní, produktivní roli, nechte je reálně použít, co se naučily předtím.

Jaké jsou vhodné materiály?

Děti potřebují být ve styku s jazykem - stejně jako jsou vystaveny mateřskému jazyku. Nevadí, že něčemu nerozumějí, poradí si s tím - prostě to ignorují. Nebojte se náročnějších písniček, filmů nebo materiálů. Děti nepodceňujte. I v rodině si malé děti běžně hrají s hračkami pro starší děti a s věcmi pro dospělé.

Co na děti dobře funguje?

  • Učit v kontextu činností, které jsou dítěti přirozené a blízké.
  • Učit tak, aby se dítě mohlo pohybovat, dívat se, pozorovat, poslouchat a mluvit. Dobře funguje tzv. English corner. Bydlí tam bytost, se kterou nelze komunikovat jinak než anglicky – je to „cizinec ve školce nebo doma“ - plyšák. A bude mu smutno, když na něj nikdo nepromluví!
  • Hry pro začátek - slovíčka. Například malování slovíček na záda. Pak také využívání „hluchých dob“ – čekání, na cokoliv, než se jiné dítě obuje, například. (Co vidíš kolem sebe? (anglicky)
  • Příběhy. Obrázkové příběhy a příběhy, které děti znají v češtině - je to pro ně svým způsobem "jistota". Vybírejte obrázkové knihy a pěkné filmy – o zvířatech, třeba o psech a kočkách, nebo příběhy, kde se málo mluví (film Bílý tesák, Lady a Tramp atd.), vhodné jsou i zjednodušené verze pohádek a knížek.