Organizace školního roku

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 – Vánoční prázdniny
- MŠ uzavřena
- od 3. 1. 2019 je opět otevřeno

4. 2. 2019 – 10. 2. 2019 – Jarní prázdniny
- MŠ otevřena
- možnost umístění dětí z Mateřské školy Sv. Jan nad Malší do Mateřské školy Ločenice

1. 7. 2019 – 12. 7. 2019 – Hlavní prázdniny
- MŠ otevřena

Od 15. 7. 2019 do 1. 9. 2019
- MŠ uzavřena

Od 2. září 2019
- začíná další školní rok