Kalendář

12.6.2019 - Výlet do ZOO Ohrada
Výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

8.6.2019 - Vítání občánků
Vítání občánků na Obecním úřadě v Ločenicích

5.6.2019 - Výchovný koncert
Výchovný koncert v Trhových Svinech pořádaný Místní akční skupinou Sdružení Růže

3.6.2019 - Dětský den
Den plný her ke Svátku dětí po celé dopoledne na zahradě MŠ

30.5.2019 - Království lesa Lipno
Zájezd do "Království lesa" na Lipně - pořádá MAS Růže pro předškolní děti

29.5.2019 - Závěrečná besídka
Závěrečná besídka a rozloučení s předškoláky od 16:00 hod.v naší MŠ

16.5.2019 - Divadlo v Trhových Svinech
Zájezd na divadlo v Trhových Svinech

15.5.2019 - Zápis dětí
Od 9.00 do 14.00 se koná zápis dětí, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání v roce 2019/2020

2.5.2019 - Divadlo Máma a táta "Kouzelný zvoneček"