Kalendář

24.6.2020 - Fotografování předškoláků
Rozloučení s budoucími školáky - od 9:00 hodin se koná fotografování předškolních dětí (možnost i sourozenců) a poté předání upomínkových předmětů od Obce Ločenice a od mateřské školy.

23.6.2020 - Schůzka s rodiči nově přijatých dětí
Rodiče, jejichž děti nastoupí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021, se dostaví k informativní schůzce v MŠ Ločenice 23.6.2020 ve 12:00 hodin.