Zápis do MŠ Ločenice

Mateřská škola oznamuje, že zápis dětí, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022, se bude konat na dálku bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Žádosti o přijetí do MŠ budou přijímány od 2. do 16. května 2021 v Mateřské škole Ločenice.

Děti budou přijímány podle následujících kritérií:

  • přednostně jsou přijímány děti do posledního ročníku před povinnou školní docházkou
  • děti s trvalým bydlištěm v Ločenicích nebo Nesměni

Informace v PDF