Zápis do MŠ Ločenice

Mateřská škola oznamuje, že zápis dětí, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020, se koná 15. května 2019 od 9:00 do 14:00 hodin v Mateřské škole Ločenice.

Děti budou přijímány podle následujících kritérií:

  • přednostně jsou přijímány děti do posledního ročníku před povinnou školní docházkou
  • děti s trvalým bydlištěm v Ločenicích nebo Nesměni

Informace v PDF